Một vài mẫu câu tiếng Anh trong công việc

One of the nerds

Hôm nay đang ngồi code thì đồng nghiệp kế bên khều qua.

“Ê, qua giúp tao cái. Nói sao để đóng cái SR này đây?”

Sau một hồi chỉnh sửa cho cái comment thì tui buột miệng:

“Hay là tao viết lại hết mấy mẫu câu tiếng Anh mà tao hay dùng để sau này anh em có đụng phải thì cũng đỡ mất công suy nghĩ?”

“Ừ, mày làm đi.”

Như chúng ta đều biết, writing trong English là skill khó nhằn nhất. Để có thể đạt được level gọi là “tạm được” cũng phải mất thời gian tính bằng năm. Nhưng có những tình huống xảy ra bất ngờ trong công việc hàng ngày mà chúng ta không thể đợi đến khi writing skill của mình “tu thành chánh quả” để áp dụng. Hãy cache lại những mẫu câu mà bạn đã đọc qua trong sách, trong những…

View original post 700 more words

Thi tiếng anh 4

[26/05/2014] 

Hôm nay thi Anh văn 4. Kết quả cũng không gì bất ngờ, công nhận khả năng Anh ngữ của mình tệ thật.

Ơ, mà hôm nay cho mở tài liệu. Như vậy đỡ phần ngữ pháp tí. 🙂 Mà thực ra cũng chỉ có lật xem đáp án được 1 câu chứ mấy. ;(
Phải cố gắng cải thiện anh ngữ, mai mốt còn đi thi Imagine Cup nữa 🙂 
Hè này đi học IELTS. 🙂